Wat moet ik doen wanneer alle lichtjes van mijn dampkap knipperen?


Na 20 kookuren knipperen de lichtjes van de bediening van jouw dampkap. Deze indicatie geeft aan dat de vetfilter gereinigd moet worden.
Hoe deze indicatie er uitziet, hangt af van jouw type dampkap of kookplaat met geïntegreerde afzuiging:

PURELINE PRO/ CLOUD/ MOOD/ PHANTOM 


Pureline Pro


Cloud


Mood


Phantom


Indicatie

Groen indicatielichtje gaat branden.

Toegang tot de vetfilter
De onderplaat aan het linker -en rechter uiteinde vastnemen en naar onder trekken. De metalen vetfilter kan je nu verwijderen door aan het haakje te trekken dat zich op de filter bevindt. Bij Novy Mood kunnen de 2 zijpanelen open. De vetfilters kan je één per één verwijderen. Achter ieder paneel bevinden zich 2 vetfilters.

Reinigen vetfilter
De metalen vetfilter kan met de hand gereinigd worden of in de vaatwasser. We raden aan om de vetfilter met de hand te reinigen. Voor nog meer gedetailleerde informatie kan je de gebruikshandleiding van jouw toestel raadplegen.

Terugplaatsen van de vetfilters
Voordat de vetfilter teruggeplaatst wordt, reinig de randen van het gedeelte in de dampkap waar de filter in geplaatst wordt. Neem de filter met 2 handen vast. Plaats de achterzijde van de filter in de opening en druk daarna de filter aan de voorzijde omhoog en zorg dat deze zich vast klemt.

Reset reinigingsindicatie vetfilter via afstandsbediening
Wanneer u de vetfilter terugplaatst na reiniging, volstaat het om 5 seconden gelijktijdig op de toetsen [+ ] en [- ] te drukken om de reinigingsindicatie opnieuw in te stellen. Indien je dit niet doet, blijft het groen indicatielicht branden bij het inschakelen van de dampkap.

Reset reinigingsindicatie vetfilter via de Novy Connect app

novy app reset grease filter
Novy app grease filter


PURELINE/ MINI PURELINE/ CRYSTAL/ FLATLINE/ TELESCOPISCHE 


Pureline

Indicatie
4 knipperende indicatielampjes

Toegang tot de vetfilter
De onderplaat aan het linker en rechter uiteinde vastnemen en naar onder trekken. De metalen vetfilter kun je nu verwijderen door aan het haakje te trekken dat zich op de filter bevindt.

Reinigen vetfilter
De metalen vetfilter kan met de hand gereinigd worden of in de vaatwasser. We raden aan om de vetfilter met de hand te reinigen.

Terugplaatsen van de vetfilters
Voordat de vetfilter teruggeplaatst wordt, reinig de randen van het gedeelte in de dampkap waar de filter in geplaatst wordt. Neem de filter met 2 handen vast. Plaats de achterzijde van de filter in de opening en druk daarna de filter aan de voorzijde omhoog en zorg dat deze zich vast klemt.

Reset de reinigingsindicatie
Wanneer je de vetfilter terugplaatst na reiniging, volstaat het om 5 seconden op de toets 2 te drukken om de indicator opnieuw in te stellen. Indien je dit niet doet, blijven de indicatielampjes knipperen bij het inschakelen van de dampkap.


FUSION (PRO)/ VISION
 


Fusion (Pro)


Vision

 

Indicatie
4 knipperende indicatielampjes

Toegang tot de vetfilter
Open de kantelbare klep bij Fusion (Pro) op zijn maximum positie. Bij Novy Vision pak je de glasplaat links en rechts onderaan vast en trek je deze naar voren. Open de glasplaat zodat de vetfilter zichtbaar wordt. Bescherm telkens de kookplaat. De filter kan je uit de dampkap nemen door het slotje te openen en de filter naar beneden te trekken. De filter komt dan los uit de dampkap.

Reinigen vetfilter
De metalen vetfilter kan met de hand gereinigd worden of in de vaatwasser. We raden aan om de vetfilter met de hand te reinigen.

Terugplaatsen van de vetfilters
Voordat de vetfilter teruggeplaatst wordt, reinig je de randen van het gedeelte in de dampkap waar de filter in geplaatst wordt. Neem het filter met 2 handen vast. Plaats de achterzijde van de filter in de opening en druk daarna de filter aan de voorzijde omhoog en zorg dat deze zich vast klemt.

Reset de reinigingsindicatie
Wanneer je de vetfilter terugplaatst na reiniging, volstaat het om 5 seconden op de [-] toets te drukken om de indicator opnieuw in te stellen.


PANORAMA

Indicatie
Led naast   gaat branden.

Reiniging en terugplaatsing van de vetfilters
Volg stappen beschreven in jouw gebruikshandleiding. Neem de vetfilters uit de afzuigtoren (neem de positie van de vetfilters in acht, er is een linkse en een rechtse vetfilter). Neem de opvangbeveiliging uit het toestel en reinig indien nodig. Bij morsen van grote hoeveelheden vocht, schuif de onderste opvangreservoirs uit de onderkant van de afzuigtoren en reinig indien nodig. Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat terug kookklaar te maken. Bij het terugplaatsen van de opvangbeveiliging dient de korte zijde naar voor gericht te zijn van de opvangbeveiliging.
Druk op  na het terugplaatsen van alle onderdelen in de afzuigtoren.

Reset de reinigingsindicatie op je toestel
Na het reinigen en het terug plaatsen van de vetfilters, reset de reinigingsindicatie. Reset: druk gedurende 3 seconden op de toets  wanneer de afzuigtoren volledig gesloten is.

Reset reinigingsindicatie vetfilter via Novy Connect app:

novy-app-grease-filter-panorama
novy-app-grease-filter-reset-panorama


EASY

Indicatie
Na 20 kookuren verschijnt volgende melding op de timer display: GrE 00h.

Reinigen vetfilter
Verwijder de inlaatrooster. Neem de vetfilter vast via de handgrepen en hef deze uit de aanzuigopening.

Terugplaatsing vetfilter

Plaats de vetfilter via de handgrepen terug in de aanzuigopening in de juiste richting. Plaats de inlaatrooster terug in de aanzuigopening.


Reset de vetfilterindicatie

Druk op de zone selectie toets van de afzuiging. Druk op  boven de zone selectie toets van de afzuiging. Druk 3 seconden op 00h tot deze veranderd in 20h. Druk daarna nogmaals 3 seconden op 20h om te bevestigen.


UP

Indicatie
4 leds van de afzuiging bediening knipperen

Reinigen vetfilter

De vetfilter bevindt zich in de afzuigtoren, de volledige toren kan indien gewenst gereinigd worden in de vaatwasser of handmatig, samen met de vetfilter. De vetfilter kan ook apart uit de afzuigtoren genomen worden om te reinigen, volg daarvoor onderstaande stappen.

Terugplaatsing vetfilter

Indien er vloeistof in de aanzuigopening is gekomen, wordt dit opgevangen in het vaste reservoir (inhoud van 150ml). Verwijder de afzuigtoren uit het liftsysteem. Reinig/verwijder de inhoud in het vaste reservoir met een doek. Plaats de afzuigtoren terug in het liftsysteem.

Reset de vetfilterindicatie

Na het reinigen en het terugplaatsen van de vetfilters, reset de reinigingsindicatie. Reset: druk gedurende 3 seconden op de toets .


Andere vraag?

Bekijk alle Veelgestelde vragen

Ontdek onze Novy producten

Vind een verkooppunt in de buurt